Galeria

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają  przykładowe usytuowania kolektorów i baterii słonecznych  w naszym klimacie

  • Panele słoneczne

Zdjęcie 1.

Panele słoneczne typu płaskiego skierowane na stronę południową pomimo nieodpowiedniego ukształtowania

połaci dachowej

Zdjęcie 2.

Panele słoneczne typu płaskiego skierowane na stronę południową pomimo nieodpowiedniego ukształtowania

połaci dachowej (inna perspektywa)

Zdjęcie 3.

Panele słoneczne typu próżniowego

Zdjęcie 4.

Panel słoneczny usytuowany na południowej stronie połaci dachowej.

Zdjęcie 5.

Panele słoneczne typu płaskiego skierowane na stronę południową - wykorzystanie do tego celu połaci przybudówki

  • Baterie fotowoltaiczne

Jedną z największych instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest instalacja położona na dachu zbiornika wodnego w Rudzie Śląskiej-Czarnym Lesie o powierzchni ok 20tys. m2.
Na instalację składa się 1296 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 240 Wp.

Moc zainstalowana całej instalacji to 311kWp.Wartość 311kWp energii jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 100 gospodarstw domowych przez okres 1 roku.

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 4,5 mln zł, z czego ponad 85% pochodziło ze środków unijnych.

Oprócz paneli instalacja wyposażona jest w 18 inwerterów firmy SMA, które umożliwiają codzienną kontrolę uzysku energii ze słońca.

Energia powstała na farmie fotowoltaicznej ma być niezależnym zewnętrznie, źródłem zabezpieczenia energetycznego dla pomp instalacji hydrotechnicznych GWP w Rudzie Śląskiej.

Zdjęcie 6.

Baterie fotowoltaiczne, oddział sieci magistralnej GPW -Ruda Śląska "CZARNY LAS" .

Zdjęcie 7.

Baterie fotowoltaiczne, oddział sieci magistralnej GPW -Ruda Śląska"CZARNY LAS" (inna perspektywa).

Zdjęcie 8.

Baterie fotowoltaiczne  oddział sieci magistralnej GPW -Ruda Śląska"CZARNY LAS"(widok na zestawy baterii).