Zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci Enea Operator

 

Enea Operator opracowała jednolite zasady, jakie będzie się stosować przy przyłączaniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak, wprowadziła w życie nowe zasady przyłączania do sieci instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 40 kW, czyli tzw. mikroinstalacji OZE. Wciąż brakuje jednak przepisów wykonawczych wyjaśniających procedury przyłączania mikroinstalacji, a zakłady energetyczne - mimo obowiązującego prawa - odmawiają przyłączeń pierwszym chętnym na przyłączenie tego rodzaju systemów. Przed szereg postanowiła wyjść Enea.

- Mimo uchwalenia tej ważnej dla rozwoju energetyki odnawialnej zmiany, aktualny stan prawa nie pozwala na pełną realizację celów ustawodawcy w sposób satysfakcjonujący właścicieli mikroinstalacji. Stan ten wynika z faktu, iż jeszcze nie wydano przepisów wykonawczych przewidzianych nowelizacją, a obecnie obowiązujące przepisy wykonawcze nie regulują adekwatnie przyłączeń mikroinstalacji - informuje Enea Operator.

Data dodania: 2013-10-04 17:25:39