SELFA

SELFA

W okresie powojennym firma została przeniesiona do Szczecina. Od początku firma kładła duży nacisk na rozwój nowych technologii w związku z czym rozwinięto prężnie działający Dział Techniczny. Kadra inżynierska jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom w zakresie grzejnictwa elektrycznego.

Selfa jako pionier wprowadziła na naszym rynku krajowym ogrzewacze olejowe, promienniki podczerwieni i inne sprzęty gospodarstwa domowego.

W 2000 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Selfa reaguje na potrzeby rynku. Obserwując zmiany na rynku energetycznym w Polsce, potrzebę jego dywersyfikacji, wdrożenia nowych technologii i konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii Zarząd Selfy podjął decyzję o utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego – SOLARVOLT w Starym Czarnowie i wdrożeniu na rynek polski fotowoltaiki.

Brak produktów