ISOKORB

  • Koszt wysyłki: od 1.23 PLN

Mostki cieplne powstające przy wspornikowych elementach konstrukcji są częstą przyczyną zwiększonej utraty ciepła, tworzenia się wilgoci na ścianach czy zagrzybień. Nośne elementy termoizolacyjne firmy Schöck to najwyższy poziom technologiczny minimalizacji mostków cieplnych.

 

Dla wykonania energooszczędnych fasad budynków

Nośny łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® dokonuje termicznego oddzielenia takich elementów konstrukcji jak balkony, attyki czy zadaszenia

Połączenia żelbet-żelbet, żelbet-stal czy też stal-stal - kompletny program produktów Schöck Isokorb® stanowi odpowiednie rozwiązanie przy budowie nowych budynków jak również podczas modernizacji starych.

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo projektowe produkty posiadają aprobaty techniczne.


Kluczowym wydarzeniem ostatnich miesięcy było wejście w życie nowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tym samym znacząco zaostrzono normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła.

Zmiany te są spowodowane koniecznością dostosowania do przepisów Unii Europejskiej, które zakładają zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło oraz większe wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. W spełnieniu warunków technicznych pomogą nam łączniki termoizolacyjne Isokorb, dzięki którym rozwiążemy problem mostków cieplnych powstających przy konstrukcjach balkonowych.

 

Przesyłka kurierska
1.23 PLN